Examec medverkar vid Miljardkonferensen om upphandlingar för Big Science

Internationella forskningsanläggningar i Europa (Big Science) kommer under de närmaste åren köpa teknik, komponenter, byggnation och andra varor och tjänster för omkring 150 miljarder kronor.

Miljardkonferensen, som anordnas i Stockholm 29/4, vänder sig till företag som är intresserade av att bli leverantörer till forsknings-anläggningarna.

Konferensen arrangeras av Vinnova och Research Match som stödjer svenska företag som vill delta när forskningsanläggningarna gör upphandlingar av utrustning, varor och tjänster.

Examecs VD, Mats Ohlsson, bidrar med att berätta om Examecs erfarenheter  som leverantör till ESS i Lund och till Hie Isolde-acceleratorn vid CERN.

Andra ämnen som behandlas under dagen är: 

– Vilka investeringar görs och hur långt har de kommit?

– Aktuella upphandlingar

– Vilka branscher och kompetenser efterfrågas på Big Science-marknaden?

– Lär känna andra företagare som gör affärer med Big Science idag.

Läs mer och anmäl intresse på här.

Miljardkonferensen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s